Σύνδεση OpenCart με Ηλεκτρονικές Αγορές

Αναλαμβάνουμε την προσθήκη  κατάλληλου module στο opencart eshop που θα σας κατασκευάσουμε, ώστε να εξάγεται αυτόματα αρχείο xml, το οποίο θα χρησιμοποιείται για να ενημερώθουν οι ηλεκτρονικές αγορές όπως:

> skroutz.gr
> shop1.gr
> bestprice.gr

Επίσης, αναλαμβάνουμε την επικοινωνία και την διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής με τις ηλεκτρονικές αγορές.

Καλέστε μας και ένας υπεύθυνος υλοποίησης έργων Opencart θα μιλήσει μαζί σας για τον τρόπο διασύνδεσης με τις Ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές. Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας.